Actualització de rendes


Per tal de conèixer quina nova renda s'ha d'aplicar en un contracte de lloguer un cop finalitzada alguna de les anualitats corresponents, es poden utilitzar els índex d'actualització que pactin les parts, però els dos més habituals són l'Index de Preus de Consum (I.P.C.) i lIndex de Garantia de Competitivitat (I.G.C.), elaborats i publicats per l'Institut Nacional d'Estadística (I.N.E.).

Exemple:

Un contracte de lloguer que va entrar en vigor el mes de Juny de 2.006 i finalitza el mes de Juny de 2.011, un cop finalitzada la primera anualitat, al Juny de 2.007, s'ha de revisar el nou preu, per tant s'ha d'aplicar l'index corresponent al mes anterior d'actualització, o sigui el Maig de 2.007 i aplicar una fòrmula matemàtica prevista segons l'I.N.E.

Per facilitar aquest càlcul podeu utilitzar la plana que l'I.N.E. posa a disposició de tots els usuaris i on només heu d'introduïr les dades corresponents:actualització de la renda segons l'I.P.C.

actualització de la renda segons l'I.G.C.